Naša adresa:

Šumarska kuća "Ognjište" Jahorina - Pale

Poljice bb (Miloša Crnjanskog 17)

71423 Jahorina


T: +387 57 272-250 Recepcija

F: +387 57 272-250 Recepcija

T: +387 57 272-251 Restoran


W: ognjiste.sumers.org
E: sk.ognjiste@sumers.org